top of page

Cập nhật COVID-19 cho các nhà đầu tư và khách hàng quốc tế tại Úc

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Úc, giống như các quốc gia khác, đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19. Nước này đã đưa ra các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ để làm chậm sự lây lan của virus và đưa ra các gói kích thích kinh tế để hỗ trợ các doanh nghiệp và người tiêu dùng Úc.

Bất chấp những hoàn cảnh đầy thách thức này, Úc vẫn mở cửa kinh doanh và tiếp tục chào đón các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh quốc tế. Khả năng phục hồi của đất nước chúng ta, các thiết lập kinh doanh mở và hồ sơ về hiệu quả kinh tế mạnh mẽ trong 28 năm qua có nghĩa là Úc có khả năng phục hồi tốt, cung cấp một môi trường an toàn và ổn định để đầu tư.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Thay đổi ngưỡng sàng lọc đầu tư

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Úc hoan nghênh đầu tư nước ngoài phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi tạm thời đối với khung đánh giá đầu tư nước ngoài. Kể từ ngày này, tất cả các khoản đầu tư nước ngoài được đề xuất vào Úc phải tuân theo Đạo luật mua lại và tiếp quản nước ngoài năm 1975 sẽ cần phải được phê duyệt, bất kể giá trị hay bản chất của nhà đầu tư nước ngoài.

Để đảm bảo đủ thời gian cho các ứng dụng sàng lọc, Ủy ban đánh giá đầu tư nước ngoài (FIRB) sẽ mở rộng các khung thời gian để xem xét các ứng dụng từ 30 ngày đến tối đa sáu tháng.

Điều này không có nghĩa là tất cả các ứng dụng sẽ nhất thiết phải yêu cầu sáu tháng. Ưu tiên sẽ được trao cho các đề xuất đầu tư bảo vệ và hỗ trợ doanh nghiệp Úc và việc làm Úc. FIRB sẽ tìm cách đáp ứng thời hạn thương mại bất cứ khi nào có thể. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Hỏi & Đáp trên trang web FIRB .

th3.jpg

 

MEDIA RELEASE

04 Jun 2020

Prime Minister, Treasurer, Assistant Treasurer

and Minister for Housing

 

https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-residential-construction-sector

The Morrison Government is supporting jobs in the residential construction sector with the introduction of the new HomeBuilder program.

From today until 31 December 2020, HomeBuilder will provide all eligible owner-occupiers (not just first home buyers) with a grant of $25,000 to build a new home or substantially renovate an existing home. Construction must be contracted to commence within three months of the contract date.

HomeBuilder applicants will be subject to eligibility criteria, including income caps of $125,000 for singles and $200,000 for couples based on their latest assessable income. A national dwelling price cap of $750,000 will apply for new home builds, and a renovation price range of $150,000 up to $750,000 will apply to renovating an existing home with a current value of no more than $1.5 million.

The program is expected to provide around 27,000 grants at a total cost of around $680 million.

This increase in residential construction will help to fill the gap in construction activity expected in the second half of 2020 due to the coronavirus pandemic.

In doing so, HomeBuilder will help to support the 140,000 direct jobs and another 1,000,000 related jobs in the residential construction sector including businesses and sole-trader builders, contractors, property developers, construction materials manufacturers, engineers, designers and architects.

HomeBuilder complements existing state and territory First Home Owner Grant programs, stamp duty concessions and other grant schemes, as well as the Commonwealth’s First Home Loan Deposit Scheme and First Home Super Saver Scheme.

This year, the Government delivered the First Home Loan Deposit Scheme to help eligible first home buyers to purchase their first home with a deposit of as little as 5 per cent, allowing them to get into the market sooner. HomeBuilder will create even more opportunities for first home buyers to enter the property market, as well as support other eligible Australians to build a new home or renovate an existing home.

The HomeBuilder program will be implemented via a National Partnership Agreement, signed by the Commonwealth and state and territory governments.

More information on HomeBuilder, including eligibility, can be found on the Treasury Coronavirus Economic Response website.

[END]

This is fantastic news, so New home builders will get a $25K grant. That also can be combined with First Home Owners grant of $10k  so that gives the first homeowner a grant total of $35K

Contact us to help get you your new home! ASAP!

bottom of page