top of page
View More

Tại sao nên sử dụng dịch vụ của Tran Beazley để giúp bạn mua hàng?

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Chúng tôi giúp bạn từng bước trên đường

Tìm nhà FIRB chấp nhận được, phù hợp với nhu cầu của bạn

Một số điểm tham quan phát triển của chúng tôi đã có sự chấp thuận của FIRB

Giá mua bạn phải trả sẽ bằng với giá mua mà người Úc địa phương sẽ trả cho tài sản

Hỗ trợ bạn với tất cả các ứng dụng của bạn

Có thể sắp xếp các dịch vụ Tài chính, Chuyển tải, Pháp lý và Kế toán

Có thể cung cấp tất cả các Dịch vụ Bất động sản cho tài sản của bạn

Chúng tôi có thể giúp hỗ trợ bạn với Yêu cầu và nhu cầu Visa của bạn với Đại lý di cư Úc.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Đầu tư vào bất động sản Úc.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Đầu tư bất động sản là một trong những hình thức tốt nhất, nếu không phải là hình thức đầu tư nước ngoài tốt nhất ở Úc hiện nay. Không giống như các hình thức đầu tư khác, nó mang lại lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, trong khi vẫn mang lại sự an toàn và ổn định.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Các tài sản của Úc nổi tiếng với:

 • Ổn định: Thị trường bất động sản Úc có một kỷ lục đã được chứng minh về giá cả ổn định. Đây là một điểm cộng lớn cho các nhà đầu tư bất động sản.

 • Tăng trưởng: Các bất động sản của Úc đã trải qua sự tăng trưởng vốn nhất quán kể từ năm 1900. Trung bình, giá trị tài sản tăng gấp đôi sau mỗi 7 đến 10 năm.

 • Dễ đầu tư: Nếu bạn cung cấp thông tin đúng và tranh thủ các dịch vụ của đúng người, việc mua và đăng ký đầu tư nước ngoài tại Úc có thể dễ dàng hơn dự kiến.

.

Những loại tài sản được chấp nhận?

Theo nguyên tắc chung, tài sản của bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Như vậy, tài sản nên là:

 • Một đơn vị tiêu chuẩn mới, nhà ở, nhà phố, hoặc đất và xây dựng.

 • Diện tích sinh hoạt hơn 50m2.

 • Nằm ở một vị trí có nhu cầu cao, thường là một thành phố lớn với hơn 10.000 người.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Lợi thế đầu tư vào bất động sản

Đầu tư vào bất động sản có nhiều lợi ích bao gồm cung cấp bảo mật và có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn các hình thức đầu tư khác.

Một số ưu điểm đáng chú ý bao gồm:

 • Đầu tư an toàn: Mặc dù thị trường chứng khoán tạo ra lợi ích tài chính cho các nhà đầu tư, nhưng có rủi ro cao hơn. Mặt khác, các nhà đầu tư bất động sản có khả năng trải nghiệm nhiều lợi nhuận cố định hơn cho các khoản đầu tư của họ.

 • Lợi nhuận không đổi: Lợi tức cho thuê từ tài sản đầu tư có thể tạo ra nguồn thu nhập liên tục cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp những sản lượng này nhiều hơn số tiền trả nợ thế chấp, tài sản có thể tự trả hết. Bạn cũng có thể còn dư để trang trải các chi phí bổ sung liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

 • Tăng trưởng: Giá bất động sản của bạn có thể tăng đáng kể đặc biệt nếu bạn mua ở một vị trí tốt. Khi bạn áp dụng chiến lược tăng trưởng dài hạn, rất có thể bạn sẽ gặt hái được những lợi ích trong những năm tiếp theo. Giá bất động sản Úc cũng tăng trên mức lạm phát, trung bình, 2%.

 • Giảm thuế: Bất kỳ chi tiêu cho tài sản có thể được khấu trừ thuế hấp dẫn. Chủ sở hữu tài sản thường có thể yêu cầu về những thứ như bảo trì, giá và bảo hiểm.

 • Cơ sở tài sản: Có cơ sở tài sản là lợi thế lớn khi bạn đang tìm cách xin tài chính bổ sung. Nếu bạn sở hữu một tài sản đầu tư, bạn có thể sử dụng vốn chủ sở hữu hiện có trong đó để đảm bảo các khoản vay khác. Điều này cho phép bạn mua thêm tài sản, do đó làm tăng sự giàu có cá nhân của bạn.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

bottom of page